English

פריט 109:

'השי"ת יושיעך בטח ובקרוב'! איגרת ביטחון וברכות בכתי"ק הגאון המפורסם רבי מאיר שפירא מלובלין

מחיר פתיחה: $4,000

הערכת מחיר: $5,000 - $6,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת אמונה, ביטחון וברכות, על גבי ב' עמודים, כתובה כולה בעצם כתב יד קדשו של הגאון האדיר הנודע רבי מאיר שפירא ראש ישיבת חכמי לובלין ומחולל הדף היומי העולמי, ובה מפורטים חלק ממאמציו למען בניית והחזקת ישיבת חכמי לובלין המעטירה. אלול תרצ"ב. 

איגרת שנשלחה לאחיו אהובו רבי אברהם שפירא, לימים בניו יורק. האיגרת מלאה במאמציו של הגר"מ שפירא למען הישיבה, בצורת גיוס הכספים ובכל דרכי הפעולה למענה והיא מסתיימת במילים 'כללו של דבר אין לך על מה להיות כה נבוך השי"ת יושיעך בטח ובקרוב'. 


האיגרת חתומה בחתימת יד קדשו במלוא תפארתה: אחיך אוהבך ומאחל לך שפע ברכה והצלחה הק' מאיר שפירא האב"ד ור"מ דלובלין. 

הגאון הנערץ רבי מאיר שפירא גאב"ד לובלין [תרמ"ז-תרצ"ד] מייסד ישיבת חכמי לובלין המעטירה, נשיא אגודת ישראל בפולין ומחולל הרעיון הכביר של לימוד הדף היומי בתלמוד בבלי.

בן אחר בן לרבי פנחס מקוריץ, הוסמך לרבנות ולהוראה ע"י זקנו ה'מנחת שי', המחזה אברהם מברודי, רבי מאיר אריק והמהרש"ם מבערז'אן. חסידו המובהק של רבי ישראל מטשורטקוב. רבה של גלינא, סאנוק, פיעטרקוב, ולימים כיהן כגאב"ד לובלין בה ייסד את המגדלור הרוחני המפואר ישיבת חכמי לובלין.

הגאון לא זכה לצאצאים, ואמר כי שני בנים לו: הישיבה והדף היומי.

[1] דף שורות, כתוב על שני צדיו. כ-28 שורות בעצם כתי"ק ובחתימתו. סימני קיפול עם בלאי ומעט קרעים. נקבי תיוק. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 15 x 22.5 CM

מידות: 15 x 22.5 CM