English

פריט 112:

שלוש שורות תוספת בעצם כתי"ק - איגרת ברכות מהרה"ק רבי אברהם אלימלך מקארלין

מחיר פתיחה: $600

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

איגרת ברכות נדירה לבריאות שלמה ולנחת מכל הצאצאים. רבי אברהם אלימלך מקרלין בתוספת שלוש שורות ברכה בכתי"ק. נדיר ביותר. 

איגרת מיוחדת וחשובה מאת הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין, אל החסיד המפורסם רבי אהרן הלטובסקי ואודות החסיד הנודע רבי מאיר בן בתי' לעווין מגדולי חסידי קרלין.
כולה מלאה ברכות לבריאות, 'שיתברך מפי עליון בראשית בבריאה נכונה ושלימה ורפו"ש לכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו להצלחה רבה ולנחת מכל יוצאי חלציו : לקבל רוב נחת מכל יוצ"ח בגדולין של נחת ובנקל ע"פ דרך תוה"ק והחסידות 
ולכתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים לאלתר לחיים בשנה טובה ומאושרה. 
הרבי מוסיף בכתב ידו הקדוש באורח נדיר, כאשר כדרכו היה מוסיף אך תיבה אחת או שתיים, ובמכתב שלפנינו, מוסיף כמעט 3 שורות שלמות, ובהן מתעניין אודות ידידנו הרה"ג ר' חיים מענדל שליט"א, ומוסיף וכופל ברכתו 'ה' יוסיף עליו את הברכה'. 
הכוונה לגאון המפורסם רבי חיים מענדיל קוסטרומסקי מראשי עדת הקודש וראש הישיבה בקרלין ובירושלים. 

 בסוף הברכה הנדירה והארוכה, חתימת יד קדשו במלואה של הרבי.

מכתבים מהרבי רבי אברהם אלימלך מקרלין הינם בנמצא, אולם נדירים ביותר מכתבים שהוא מוסיף עליהם מעבר לתיבה אחת או שתיים, ובמכתב לפנינו הוא משלים שורות בתוספת פרטים ועניין ואחר מכן עוד מניף ידו בשנית בתוספת מרובה על הנכתב בברכות מאליפות יוצאות מלב טהור.

הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין [תרנ"א-תש"ג] בן הרה"ק רבי ישראל [הינוקא] וממלא מקומו בעיר פינסק. צדיקי הדור הוקירוהו והעריצוהו ביותר. עמד בראשות ישיבות חשובות. מכל קצות הארץ נהרו לשמעו ובאו להיכלו. ביקר בארץ הקודש ארבע פעמים ובפעם האחרונה ניבא מפורשות על האסון הממשמש ובא על יהדות אירופה. בכל אופן, לא אבה להישאר בארץ ישראל וביכר להיות עם חסידיו שהיו בצר ובמצוק. נהרג על קידוש השם בי"ד חשון תש"ג.

[1] מכתב על גבי ניר מכתבים רשמי של הרבי רבי אברהם אלימלך מקרלין. כתמים מתחת לטקסט ומעט על גבי הטקסט, ללא פגיעה. מצב טוב מאוד.

מידות: 13 x 20.5 CM

מידות: 13 x 20.5 CM