English

פריט 113:

איגרת ברכות לרפואה ולהצלחה רבה מהרה"ק רבי משה מסטאלין

מחיר פתיחה: $700

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us


איגרת ארוכה מלאה ברכות לרפואה ולהצלחה רבה כולה בעצם כתב יד קודש הרה"ק רבי משה מסטאלין ובחתימתו, נשלחו לחסיד רבי יהושע יצחק פזראמוסקי. 

מכתבו היקר המבשר טוב חיים ושלום, הוטב בריאותו – ושמחתם שמחה א-מתוארת…אל יטשו ואל יעזבו ויסוכך עליו באברתו ויתמיד וישפיע עליו שפע החוה"ש ויתרפא במהרה, ברפואה שלימה וברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו וישוב לבריאות הנכון ובל יצטרך עוד לרופאים וישמע קול ששון וקול שמחה ובשורות טובות וכל טוב. 

הרה"ק רבי משה מסטולין [תרמ"ט-תש"ב] בנו הרביעי של הרה"ק המפורסם רבי ישראל מקרלין [האור ישראל, מכונה גם 'הפרנקפורטר' או 'הינוקא'] כיהן כאדמו"ר בעיר סטולין אחר פטירת אביו הק', אז גם הקים ישיבה גדולה והרביץ תורה לצעירי הצאן. רבים העריצוהו ושיחרו פניו. ידוע בשליטתו הרחבה בכל מכמני התורה, ולהבדיל, בחכמות העמים, באמנות ובתחומים ושטחים רחבים. עלה על המוקד בשנות חורבן יהדות אירופה.

[1] ניר מכתבים רשמי עם שורות. כתמי זמן. בלאי עם קרעים בשולים, ללא פגיעה בטקסט. מצב טוב. 


מידות: 13 x 20 CM

מידות: 13 x 20 CM