English

פריט 114:

ביראת השם! מגדל הבשמים של צדיקא קדישא הרה"ק רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב

מחיר פתיחה: $2,500

הערכת מחיר: $6,000 - $8,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שְׂפוּנֵי טְמוּנֵי קֹדֶשׁ! מגדל הבשמים מכסף טהור של הצדיק הנשגב פועל ישועות רבי אלעזר מנחם מנדל מלעלוב, בו הריח ביראת ה' ועליו בירך את ברכת הבשמים בהבדלה במוצאי שבת קודש. פריט קודש מיוחס ומקודש !

מגדל הבשמים בו השתמש ועמו הריח בהבדלה ובעוד הזדמנויות נוספות, הרה"ק צדיק יסוד עולם רבי אלעזר מנחם מענדיל מלעלוב בן הרה"ק רבי משה מלעלוב ובן בתו של הרה"ק היהודי הק' מפרשיסחא.

החפץ הקדוש הזה, בו הריח רבי אלעזר מנדל, הגיע לבנו הרה"צ רבי ירחמיאל יוסף ומשם לנכדו החסיד הוותיק בנש"ק רבי אברהם בידרמן המעיד בכתב ידו. 

———————-

בין כלל חפצי הקודש, התייחדו קופסאות הבשמים להרחה בדבר מצווה, ירושה מצדיקי הדורות, אליהן התבטאו גדולי החסידות וחכמי הרז והנסתר – רבות וגדולות.

ספרי הקבלה, החסידות והרז, עוסקים רבות בחשיבות וקדושת חפצי הצדיקים. לפנינו אך אחדים שבהם:
במדרש רבה שיר השירים פ"א על הפסוק לריח שמניך טובים:
ובית מדרשו של ר"א היה עשוי כמין ריס ואבן אחת היתה שם והיתה מיוחדת לו לישיבה, פעם אחת נכנס ר' יהושע התחיל ונושק אותה האבן ואמר האבן הזאת דומה להר סיני וזה שישב עליה דומה לארון הברית…
חתם סופר פרשת תולדות:
"…אבל נלע"ד דמשמע בירושלמי ר"פ ואלו מגלחין דבמלבושיו של אדם נאצלים מקדוש של הלובש וה"ה בהיפוך והלובש אותם אחריו יאצל עליו מאותו הרוח לטוב ולמוטב בסוד אשר ילבשם תחתיו מבניו… כשם שנאצל עליו ע"י מלבושים מחמדה שלי ה"ה עכשיו שנתברך יעקב באותן מלבושים ושוב לובשם עשו עתה א"כ מהראוי שע"י המלבושים יאצל גם עליו מהברכוח וזה הלא אצלת לי ברכה ע"י המלבושים והשיב לו יצחק אה"נ…"

ברשות הרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז, הייתה קופסת טבק מיוחסת, למרות שמעודו לא הריח בטבק. בערב 'כל נדרי' היה בנו הילד הרה"ק מטשחויב במצב מסוכן ביותר. בתו של הדברי חיים ניגשה לאביה והחלה להפציר בו נרגשות שיתפלל למען שלום הילד. אך הדברי חיים נענה ואמר: מי אשר שת ליבו לעניינים כאלו בשעה נשגבת זו. הבת המשיכה להפציר ולהתחנן עד שאביה נעתר לה ואמר: 'שימי על הילד את קופסת הטבק הזאת, הוא עוד יאריך ימים ויפעל ישועות'.
אכן הרה"ק מטשחויב החלים מחוליו ושמר כל ימיו על קופסת הטבק היקרה מכל משמר, ועל ידה המציא מזור לחולים רבים, כשהוא מצווה להניח את הקופסא על גוף החולה או המקשה-לילד.
קופסת הבשמים של הרה"ק השפת אמת מגור:
אצל הרה"ק השפת אמת מגור הייתה בירושה מגדל בשמים, מצדיק יסוד עולם, והיה מקובל שהוא סגולה לרפואה. כאשר חלה השפת אמת את חליו האחרון נעלמה הקופסה במפתיע וככל שחיפשו וביקשו אותה, לא נמצאה.
היה ברור גם למרן הרה"ק השפת אמת כי יש בכוחה של הרחה בקופסת מגדל בשמים זה, לרפואה והצלה. 
ברשות הרה"ק ה'אהבת ישראל' מוויזניץ הייתה קופסת הטבק המיוחסת מהרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז והיא עמדה לפניו בכל תפילות הימים הנוראים. גם אצל בנו הרה"ק האמרי חיים הייתה הקופסא מונחת כל תפילות הימים הנוראים ומפעם בפעם הריחו בה. האהבת ישראל התבטא: אני מריח מהקופסא יותר מאשר מהטבק.

הרב הקדוש מופת הדור מרן הצדיק רבי אלעזר מנחם מענדיל מלעלוב [תקפ"ז- תרמ"ג] בן הרה"ק רבי משה מלעלוב ובן בתו של הרה"ק היהודי הק' מפרשיסחא, צדיק נשגב עושה פלאות. סוד שיח שרפי קדושתו של מעלה, בפרט בעת עבודת התפילה שלו, השתפכותו לפני הכותל המערבי בכל עת וזמן, בייחוד בליל שבת קודש, אז גילה סודות נסתרים כשסביבתו נסערה מאד ועיניו ולבו למרומים.
כאשר באה בתו הצדקת של רבי אלעזר מנדל לגאליציא, נפגשה עם בתו של קדוש עליון הרה"ק מצאנז, ואמרה לה מזיכרון ילדותה כי פעם שמעה את אביה הק' משיח כמו לעצמו: מיר זענען דאך אין הומעל, האבן מיר גיזעהן אז דעם שענסטן סדר אפגירעכט רבי אלעזר מענדל מירושלים [אנו בשמי שמיים, ראינו ונוכחנו לדעת כי את הסדר 'היפה' ביותר ערך רבי אלעזר מנדל מירושלים]. 

הקופסה גובהה 20 ס"מ. רחבה באמצעיתה מעין קופסה, עם דלת הסגורה באבזם מעין מפתח, ועליה מגדל כשהיא ניצבת על רגל ברוחב משתנה, ובסיסה פרחוני בחריטה. כסף חתום '800' כפי שהיה מקובל ברוסיה של אותם הזמנים. בראש המגדל חסרה חתיכה, אולי מגן דוד או עיטור אחר. מצב טוב – טוב מאוד.

משקל: 112

משקל: 112