English

פריט 125:

מכתב מיוחד מהגה"ק משאמלויא אל הגאון האדיר מראגאטשוב, תרפ"ט.

מחיר פתיחה: $1,200

הערכת מחיר: $4,000 - $5,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב מיוחד כולו בכתב יד הגאון הצדיק הקדוש משאמלויא רבי שלמה זלמן עהרנרייך אל הגאון האדיר הנודע רבי יוסף ראזין מדווינסק 'הראגאטשובער'. תרפ"ט. 

שלומים אלף לשר האלף. כבוד ידיד נפשי וידיד נפש כל חי הרב הגאון האמיתי. שר התורה והחכמה. 

במכתבו שולח הוא לו את ספר הראב"ן אשר הוציא לאור עם ביאוריו אבן שלמה והגהותיו. 

הגה"ק משאמלוי מבקש ממנו תמורת הספר, את ספריו הגאוניים של רבי יוסף ראזין עצמו, ומקווה ומייחל כי ימצא ענין בספריו ובביאוריו של הרב משאמלויא. 


הגאון הקדוש רבי שלמה זלמן עהרנרייך 'דער הייליגער שאמלויער רב' [תרכ"ג–תש"ד], אב"ד שאמלוי. מגדולי פוסקי דורו וצדיק נשגב. בעל מחבר שו"ת 'לחם שלמה' וכארבעים חיבורים נוספים. נכדו של הגה"ק בעל 'קול אריה' שהתגדל על ברכיו וקנה הימנו חכמה. מגדולי תלמידי הרה"ק בעל "קדושת יום טוב" מסיגעט, וחסידו של בנו הרה"ק רבי יואל טיטלבוים מסאטמר. נעקד"ה בשואה האיומה עם בני קהילתו. הנהיג את העדה בעוז ותעצומות, תיקן תקנות בעניינים שונים תוך שהוא עומד בפרץ, הקים ישיבה ותלמוד תורה. השאיר אחריו ברכה בספריו הרבים: לחם ושלמה, בית שלמה, אם לבינה ועוד רבים.

[1] ניר. כולו בכתב ידו ובחתימתו של הרב משאמלויא. כתמים ומעט נזקי מים בשולים התחתיים. מצב טוב מאוד. 

מידות: 11 x 19 CM

מידות: 11 x 19 CM