English

פריט 128:

ששה עמודים גדולים, בכתב ידוו וחתימתו של הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט

מחיר פתיחה: $2,000

הערכת מחיר: $5,000 - $7,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשובה ארוכה, ששה עמודים גדולים, בכתב-יד קדשו וחתימת ידו של הגה"ק רבי יואל צבי ראטה אב"ד חוסט, בעל "בית היוצ"ר" – חוסט, אייר תרמ"ו


התשובה שלפנינו נכתבה אל הגאון רבי מרדכי אב"ד מיידאן, ונדפסה בשו"ת "בית היוצ"ר" (מונקאטש תרס"ב), חלק אבן העזר, סימן א.

הגאון רבי יואל צבי ראטה (תק"פ-תרנ"ב/תרנ"ג), בעל "בית היוצ"ר", היה תלמידם של ה"אמרי אש" ושל ה"דברי חיים" מצאנז. כיהן כרב במספר קהלות חשובות בהונגריה, ובשנותיו האחרונות כיהן כאב"ד חוסט. הגה"ק מהר"י משינאווא כותב בהסכמתו ל"בית היוצ"ר": "הוא היה מפורסם לצדיק ועניו". הסתופף גם בצילם של הרה"ק ה"שר שלום" מבעלזא והרה"ק ר' צבי הירש מליסקא.

[3] דף (6 עמודים כתובים). 37 ס"מ. מצב טוב לאחר שיקום. כתמים