English

פריט 14:

דף עם תשובות בכתב יד ובחתימת השבט הלוי

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

דף שאלות שהשיב מרן השבט הלוי בעצם כתי"ק לשאלות הגאון רבי דוד צבי מרצבך. עם ברכות השבט הלוי וחתימת יד קדשו.

המכתב מתחיל בהתנצלות הגאון רבי דוד צבי מרצבך, בן הגאון הגדול רבי יונה מרצבך, על כך שהוא פונה בכתובים ולא מגיע לשאול כהלכה, זאת מחמת שעבודו לעבודת ההוראה בישיבות הקדושות. 

נראה כי המכתב נשלח בעת מלחמת המפרץ, שנת תשנ"א, כי הוא כולל שאלות בענייני הזמנת מכבי אש בשבת קודש, אזעקות והפעלת פנס כיס בשינוי בשבת (ע"י כלי שני). יתכן שהוא קדום ממלחמות קודמות יותר. 

מרן הרב ואזנר מסיים מכתבו 'הריני דורש שלום תורתו באהבה רבה מצפה לישועה, ברכת שלום וכל טוב (?) וחתימת יד קדשו.

[1] ניר מחברת. שאלות הרב מרצבך ותשובות הרב ואזנר. סימני קיפול. כתמי זמן קלילים. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 14 x 18 CM

מידות: 14 x 18 CM