English

פריט 145:

חיבור שלם הגהות רבות וארוכות בכתי"ק רבי חיים קניבסקי על פירוש בעל הטורים על התורה

מחיר פתיחה: $10,000

הערכת מחיר: $25,000 - $30,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

פירוש בעל הטורים על התורה, עם מראי מקומות וביאורים מאת הרב יעקב רייניץ, בני ברק תשל"א. עם כ150 הגהות גאוניות ומופלאות מכל רחבי ים התלמוד, בעצם כתב יד גאונו של מרן הגאון האדיר רבי חיים קנייבסקי, מהן הגהות ארוכות ומהן הוספות חשובות במראי מקומות וביאורים. 

בין ההגהות, מראה כוחו העצום, בחידושי תורה, בבקיאות מופלגה, כגון שמציין 'ציון זה טעות וצריך לכתוב ב"ר רפי"ד'. 

כמו כן, מתקן ומשמיט שורות מיותרות, מוסיף אינספור מראי מקומות, בבחינת פנים חדשות באו לכאן, כולל הערות שמזכיר בהן את ספרו 'שיח השדה' או שכותב היכן תיקן והגיה. 

ביאורים והבנות חדשות בדברי רבינו בעל הטורים על התורה. 

בדף הפורזאץ, הניף ידו וכתב שלוש הערות ארוכות. בכל המקומות שציין והגיה מסומן במדבקה מאוחרת, וכן במקום אחד הניח סימנייה ועליה כתב הגהה בכתב ידו. 

חותמות בעלות מבנו הגאון רבי שלמה קניבסקי בבית אביו ולאחר נישואיו. רישום בעלות בכתב ידו.

כ-140 הגהות. בכתב יד קדשו. 

קיים סימניה בעצם כתב ידו ובה הגהה נוספת. נקבי עש קלים. כריכה מעט מנותקת. מצב טוב. 

מידות: 24 CM