English

פריט 17:

תחכמוני לרבי יהודה אל חריזי, מגדולי משוררי ספרד – קושטא, של"ח – מהדורה ראשונה 450 שנה

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר תחכמוני לרבי יהודה אל חריזי, מגדולי משוררי ספרד – קושטא, של"ח – מהדורה ראשונה – חתימות ורישומים עתיקים – עותק חסר


חתימה עתיקה בדף ה/1: "… הקטן חיים בלא"א הרב דוד פיס… מתושבי בק"ק… דרעזניץ".

בדף הנ"ל ישנו רישום עתיק בו כתוב בקצרה על תוכן ומהות הספר "תחכמוני": "… וקרא אותו תחכמוני, והענין הוא ששני בני אדם אחד חבר הקיני והשני הימן האזרחי מדברים יחד בלשון צח על כל עניני חשק העולם וסיפורי מעשיות יפות, ועל כל סיפור מעשה יסד שיר יפה, ובו חמשים שעריו, דפו' קושטנטינה, שנת שלחה".

ד-עו, [1] דף. חסרים 3 דפים בתחילת הספר והדף האחרון (סך הכל חסרים 4 דפים). 19 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב. כתמי רטיבות. הכריכה הקדמית וחלק מהדפים מנותקים.