English

פריט 173:

סט שלם ומיוחס! ישמח משה מהדורה ראשונה, לבוב תר"ט - תרכ"א. ג' כרכים.

מחיר פתיחה: $5,000

הערכת מחיר: $6,000 - $8,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

קדוש ומיוחס! סט שלם בג' כרכים. המהדורה הראשונה של ישמח משה. לבוב – למברג, תר"ט-תרכ"א. עותק מיוחס של הגה"ק רבי משה דוד ווינטערניץ מסאטמאר. 

סט שלם ומושלם של הישמח משה, מאת הגה"ק האלוקי רבי משה טייטלבוים מאוהעל. על כרך בראשית חתימת בעלות של הרב ר' יעקב ווינטערניץ וכיתוב בעלות של הגאון הקדוש רבי משה דוד ווינטערניץ ראב"ד סאטמאר המעטירה וחתן הגאון רבי בנימין זאב מענלדבוים רבה הראשון. 

הספרים נערכו בידי נכד המחבר הגדול, הגה"ק בעל ייטב לב מסיגעט, עם הקדמה קצרה ממנו בראש כרך בראשית,  

סט שלם בשלושה כרכים בכריכה חדשה והדורה. דף שער מיוחד לכל חומש. 

כרך בראשית . לעמברג תר"ח [תר"ט-1848]: [1], קיז דף. חתימות שיוך להרה"ק רבי משה דוד ווינטערניץ ראב"ד סאטמאר. 

כרך שמות-ויקרא, לעמברג תרי"א. צ, מב דף. במקום אחד היה נקב שהודבק בשעתו בחלק מניר ישן. נקבי עש. גובה שונה מב' הכרכים האחרים.

כרך במדבר-דברים, לעמברג תרכ"א. דף שער שונה. [1], מט, עב, [1] דף. כתמים. בלאי. חותמת בעלות רבנית לועזית.

מצב כללי טוב – טוב מאוד.  

מידות: 24 CM