English

פריט 179:

תרי צנתרי דדהבא. איגרת נדירה ומופלאה מהרה"ק רבי נחום בערניו מסאדיגורה לגיסו הרה"ק רבי שלמה מסאדיגורה

מחיר פתיחה: $7,000

הערכת מחיר: $12,000 - $15,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תרי צנתרי דדהבא. איגרת נדירה ומופלאה, בשפת יידיש, כולה בעצם כתי"ק הרה"ק רבי נחום בערניו מסאדיגורה לגיסו הרה"ק רבי שלמה מסאדיגורה. 

איגרת נדירה, מלאה אהבה ורעות בין שני הגיסים הקדושים שהתעתדו להנהיג מלכות חצר בית רוז'ין סאדיגורה, הרב הקדוש רבי נחום דוב בערניו אל גיסו הרה"ק רבי שלמה. נכתבה בעש"ק פרשת מטות מסעי.

מתוך הדברים עולה כי הרה"ק רבי בערניו כתב מכתבים לגיסו ואלו לא הגיעו ליעדם. כמו כן, נראה מעט, כי זמן כתיבת האיגרות, בדרך כלל, היה בערב שבת קודש. 

כקש"ת הרה"ק רבי שלמהני'ו מסדיגורה [תר"ד-תרמ"א] בן הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה – האדמו"ר הזקן. נשא את בת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב, שהייתה מאורסת לאחיו הרה"צ רבי אשר שנפטר אחר אירוסיו, ובזיווג שני נשא את בת דודו הרה"ק רבי דוד היילפרין חתנו של הרה"ק מרוזי'ן. בנותיו נישאו לצדיקי שושלת הקודש, הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשורטקוב והרה"ק רבי ישראל מבאיאן- לייפציג.

כקש"ת הרה"ק רבי נחום בער'ניו מסדיגורה, בן הרה"ק רבי שלום יוסף, בכור בני מרן עטרת תפארת ישראל סבא קדישא מרוז'ין וחתן דודו הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורה. החסידים התייחסו אליהם כאל אדמורי"ם ורבה תהילתם בקרב קדושים וחסידים. נוראות סופר אודות גדלותם בתורה, קדושתם ואצילותם המלכותית.

[1] ניר ללא שורות מקופל. כולו בכתב יד ובחתימת רבי נחום בערניו. סלסולי חתימתו המפוארת. כתמי זמן ודיו קלים. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 15 x 23 CM

מידות: 15 x 23 CM