English

פריט 181:

אגרת הקודש לבעל התניא. מהדורה נדירה. עותק הרה"ק רבי שלמה מסאדיגורה (הראשון) והדברי שלמה מטשורטקוב

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר חסידות עותק נדיר, מיוחס ומפואר! אגרת הקודש לבעל התניא, לעמבערג תר"כ. עותק הרה"ק רבי שלמהניו מסאדיגורה ונכדו הרה"ק רבי שלמה מטשורטקוב. 

אגרת הקודש, נדפסה בייחוד ובנפרד בלעמבערג תר"כ, באותה שנה בה נדפס כל התניא כולו, אך היא נדפסה כאמור, בנפרד. 

בדף השער, חותמתו של רבי שלמה הראשון וחותמת נכדו, בן בתו, רבי שלמה מטשורטקוב. בדף הפורזאץ האחרון גם חותמו של הדברי שלמה. 


כקש"ת הרה"ק רבי שלמהני'ו מסדיגורה, נולד בשנת תר"ד, נשא את בת הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב, שהייתה מאורסת לאחיו הרה"צ רבי אשר שנפטר אחר אירוסיו, ובזיווג שני נשא את בת דודו הרה"ק רבי דוד היילפרין חתנו של הרה"ק מרוזי'ן. בנותיו נישאו לצדיקי שושלת הקודש, הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשורטקוב והרה"ק רבי ישראל מבאיאן- לייפציג. נפטר בשנת תרמ"א. צדיקי הדור, ובפרט זקניו הרה"ק מרוז'ין והרה"ק הבית אהרן מקרלין, התבטאו אודות קדושתו בביטויים מרעידים. עוד בחיי אביו התקבצו תחתיו אברכים והיה מיועד להיות ממלא מקום אביו, אך נפטר בחיי אביו הקדוש. שמו נישא בסילודין כל הדורות עד ימינו. 

כ"ק מרן אדמו"ר רבי שלמה'ניו מטשארטקוב [תרנ"ד-תשי"ט] – הרבי האחרון לשושלת המעטירה טשורטקוב מגזע המלכות של בית רוז'ין. בן כ"ק הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשורטקוב, וחתן דודו הרה"ק רבי ישראל מסדיגורא. במלחמת העולם הראשונה עבר עם אביו לוינה. בשנת תרצ"ד עלו לארץ ישראל והתיישבו בתל-אביב. לאחר פטירת אביו, בשנת תש"ו, מילא מקום אביו כאדמו"ר מטשורטקוב. הוא הוכר כאחד מאצילי בית רוז'ין, בית מדרשו ברחוב אחד העם הפך לאבן שואבת לכל שוחרי חסידות, תורה ויראת שמים בדרך המלכות ובאצילות שקטה. דברי תורתו הודפסו בספר דברי שלמה.

[28] דף. כתמים נרחבים. נקבי עש אחדים. כריכה חדשה. מצב טוב. 

מידות: 19.5 CM