English

פריט 27:

תורת חיים, פרנקפורט דאדר, תצ"ד בן 300 שנה

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר תורת חיים על המסכתות – פרנקפורט דאודר, תצ"ד – חתימות עתיקות


חתימה בדף השער: "לה' הארץ ומלואה ממנה חלק לעבדו הק'… אהרן בן לא"א האלוף הר"ר יששכר בער יצ"ו מסרדהעלי בן הר"ר אבלי חסיד ז"ל מהעלישויא".

בדף הראשון חתימה ורישום בעלות: "תורת חיים שייך להרב אב"ד מהור"ר אהרן שטאמפינהא, תקס"ג, ולראי' בעה"ח איצק בן כ"ה יעקב א"ש ז"ל מקרימי… ".

רישומים וניסויי קולמוס רבים בדפי המגן, רובם ביידיש, ביניהם מופיע רישום בעלות של רבי אברהם ב"ר אהרן קעמפנער אב"ד טאטיס (נפטר בתרכ"ב).

דף שער מאוייר.

[1], קג, קה-קמח דף. 31 ס"מ. מצב כללי טוב. קרעים בשולי דף השער ובשולי דפים נוספים, משוקמים בהדבקת נייר. כתמי רטיבות בחלק מהדפים.