English

פריט 28:

רבינו בחיי. אמשטרדם תפ"ו. מהדורה תניינא. עותק נאה.

מחיר פתיחה: $120

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

עותק שלם ונאה של רבינו בחיי, מהדורה שניה, דפוס הדיין ר' משה פרנקפורט. אמשטרדם שנת תפ"ו – 1726. 

רסז דף. דף השער מעט נפרד וקרוע מעט בצידיו. שאר דפי הספר שלמים ונאים. כתמי זמן. כריכה מאוחרת, מודבקת גם בדבק ניר באופן לא אמנותי. מצב טוב. 

מידות: 32.5 CM