English

פריט 29:

'שבעה שיטות להרשב"א', קושטא ת"פ

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר "שבעה שיטות להרשב"א זלה"ה", חידושי הרשב"א על הש"ס – קושטא ת"פ


בדף השני חותמת של רבי מנחם מרדכי תאומים פרנקל מירושלים (תרמ"ב-תשל"ב), ממנהלי בית היתומים דיסקין, ממקימי סניף אגודת ישראל בירושלים, ראש ישיבת רבינו חיים ברלין בברוקלין וראש ישיבה בפילדלפיה, מחבר ספרים רבים.

[2], קצא דף. 29 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב. כתמים. קרעים בדף השער ובמספר דפים.