English

פריט 33:

רבינו בחיי על התורה, אמשטרדם תפ"ו

מחיר פתיחה: $100

הערכת מחיר: $200 - $400

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר רבינו בחיי על התורה – אמשטרדם תפ"ו – חתימות עתיקות


חתימות עתיקות מטושטשות בדף השער.

[1], רסז דף. 31 ס"מ. רוב הדפים במצב טוב. כתמים. קרעים בדף השער ובשולי עשרות הדפים הראשונים, חלקם עם פגיעה בטקסט, משוקמים. כתמי רטיבות. כריכה ישנה.