English

פריט 41:

מכתב ברכות מרבי אליעזר יהודה פינקל ראש ישיבת מיר

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

'תזכו בקרוב להיות בין מקבלי פני משיח צדקנו'. איגרת ברכות ותמיכה מיוחדת בחתימת מרן הגאון רבי אליעזר יהודא פינקל ראש ישיבת מיר ומכוננה בארץ ישראל. המכתב הוא הראשון הקיים עם בואו לארץ ישראל, שבט תש"א. 

הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל הגיע לארץ הקודש באמצע חודש טבת תש"א והמכתב מחודש שבט, על גבי בלאנק שכבר הוכן עבורו בידי תלמידיו, 'אליעזר יהודא פינקל ראש ישיבה דישיבת מיר'.

רבי אליעזר יהודא השתקע בארץ הקודש בתל אביב, בישיבת היכל התלמוד, שם שהה בתקופה הראשונה, אצל בנו רבי חיים זאב פינקל, ממייסדי המוסד. בתקופת שהותו במוסד נחשף לפעילות ועד הנשים למען ישיבת היכל התלמוד וכתב עבור התומכים בהם ובפעולתם מכתב ברכה נלהב. 

המכתב מוקלד וחתום בחתימת ידו עם תיקונים בכת"י. 

הגאון האדיר רבי אליעזר יהודה פינקל [תרל"ז-תשכ"ה] ראש ישיבת מיר ומייסדה מחדש אחר השואה, מגדולי הדור חבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. בנו של הסבא מסלבודקא רבי נתן צבי פינקל, תלמידם של הגר"א גורדון מטלז, הגר"ש שקאפ והגר"ח מבריסק. חתנו של הגרא"ב קמאי ראש ישיבת מיר ואב"ד העיר. הצליח להימלט מהשואה, עלה לירושלים והקים בה מחדש את ממלכת התורה ישיבת מיר, שעם השנים הפכה להיות המבצר התורני הגדול והכביר ביותר בעולם. כיהן כחבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל והיה אחד מגדולי קברניטי הדור.

[1] ניר מכתבים מוקדם וראשון בארץ הקודש. מוקלד במכונה. תיקון בכתב ידו ובחתימתו של הגרא"י פינקל. סימני זמן. נקבי תיוק מקורעים. מצב טוב. 

מידות: 21 x 28 CM

מידות: 21 x 28 CM