English

פריט 46:

ספר אשל אברהם על התורה – ליוורנו תקע"ט – מהדורה ראשונה – חתימת יד קדשו...

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר אשל אברהם על התורה – ליוורנו תקע"ט – מהדורה ראשונה – חתימת יד קדשו של מרא דארעא דישראל הגה"צ רבי יוסף חיים זוננפלד

ספר דרוש על פרשיות התורה, מאת רבי אפרים חיות.

בדף השער שתי חתימות: "הק' חיים זאנענפעלד".

[4], סח דף. חסר הדף שלאחר דף השער. 28 ס"מ. כתמים ומעט בלאי. מדבקות נייר לחיזוק בדף השער.