English

פריט 50:

מדרש אליהו, מבעל 'שבט מוסר', מהדורה ראשונה, איזמיר תקי"ט

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

ספר מדרש אליהו, מאת בעל ה"שבט מוסר" – איזמיר תקי"ט – מהדורה ראשונה – הגהה ספרדית עתיקה


[2], סח דף. 28 ס"מ. מצב טוב-בינוני. סימני עש בחלק מהדפים. כתמי רטיבות. כריכה מחודשת.