English

פריט 51:

כתב-יד, שלשה עמודים, מחידושי תורתו של הגאון המפורסם רבי זרח איידליץ מפראג – בעניין זימון...

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $500 - $800

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, שלשה עמודים, מחידושי תורתו של הגאון המפורסם רבי זרח איידליץ מפראג – בעניין זימון בקטן – לפני תקמ"ו – לא נדפס


בכותרת הדף שלפנינו נכתב: "מהגאון מו' זרח איידליץ". בהמשך הדף נכתב: "ואמר הגאון הנ"ל לתרץ בטוב טעם ודעת".

[2] דף (3 עמודים כתובים). 22 ס"מ.

מצב טוב-בינוני. כתמים. מעט בלאי. קרע קל בשולי הדף השני.