English

פריט 8:

שו"ע יורה דעה. זיטאמיר תרי"ב. הגהות תימניות רבות. כריכת עור מקורית

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר: $300 - $500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שלחן ערוך יורה דעה חלק א', עם באר היטב ופתחי תשובה – זיטומיר תרי"ב – כריכת עור מקורית – הגהות בכתיבה תימנית


בדף השער נדפס: "בדפוס האחים מוה' חנינא ליפא ומוה' אריה ליב ומוה' יהושע העשיל שפירא – נכדי הרב מסלאוויטא".

חתימות תימניות בדפי השער של "יחיא… ר' שלמה זצ"ל".

הגהות רבות בכתיבה תימנית על הסימנים של הלכות שחיטה וטריפות.

[4], רכא דף. שני דפי שער. 22 ס"מ. מצב טוב. כתמים. בלאי במספר דפים. כריכת עור מקורית פגומה.