English

פריט 87:

כתב יד מהמקובל רבי שלמה מיכאל יונה מטורינו, איטליה.

מחיר פתיחה: $500

הערכת מחיר: $800 - $1,200

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

כתב-יד, "תפלה על חולי אבעבועות" בכתב ידו של הגאון המקובל רבי שלמה שמעון מיכאל יונה אב"ד טורינו – המאה ה-18 – כתיבה איטלקית


 הגאון המקובל רבי שלמה מיכאל יונה, מרבני איטליה במאה ה-18, כיהן כאב"ד בערים אליסנדריה וטורינו שבאיטליה. היה מידידי נפשו של החיד"א שהעריכו ביותר.

[1] דף. 23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרעים קלים עם פגיעה בטקסט. כתמים. סימני קיפול.