English

פריט 9:

שאלה בהלכות מקוואות בכתב יד הגה"צ מהעלמאץ

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,200 - $1,500

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב שאלה בהלכות מקוואות בכתב-ידו וחתימתו של האדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש אב"ד העלמעץ, בעל "טהרת יום טוב" – שאלה שהופנתה לרבו הגה"ק מהרי"ט מסאטמר – מלבורן (אוסטרליה), אלול תשכ"ג – לא נדפס


בסוף החתימה חותם אב"ד העלמעץ את שמו ושם אמו: "חי"ל בן רחל מלכה".

הגאון הצדיק רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש [תרס"ח-תשנ"א]. 'העלמצער רבי'. רב ומורה הוראה. נודע כמומחה למקוואות. חיבר סדרת ספרים בשם "טהרת יום טוב" הכוללת ארבעים כרכים. עשרים הכרכים הראשונים הם שו"ת בענייני טהרה, מתוכם העשרה הראשונים על ספר "יסוד יוסף" שכתב רבי יוסף מפוזנא, והעשרה הנוספים על שולחן ערוך יורה דעה, ועשרים כרכים נוספים על משניות סדר טהרות.

לאחר השואה שימש כמה שנים ברבנות בקהילת העלמאץ. מתלמידי הגה"ק מהר"י ט"ב מסאטמאר שהעיד עליו גדולות ומינהו לרבנות חשובה בקהילת בני אמונים. נדד בכל קצווי תבל להקמת מקוואות ולהכשרתם והיה מגדולי המומחים בעניין הטהרה.

נכתב על נייר מסמכים רשמי של אב"ד העלמעץ.

[1] דף. 27 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול.