English

פריט 90:

תשובה ארוכה מאוד בהלכה - כולה בכתב יד הגאון הראשון לציון רבי עובדיה יוסף מאורה ופארה של יהדות המזרח

מחיר פתיחה: $800

הערכת מחיר: $1,500 - $2,000

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

תשובה ארוכה מאוד בעניין חולה ביום הכיפורים – כולה בכתב יד הגאון הראשון לציון רבי עובדיה יוסף מאורה ופארה של יהדות המזרח. 

שבעה דפים מלאים וגדושים, כולם בכתב ידו הפניני המיוחד של רבי עובדיה יוסף, הדן רבות בדברי מרן רבי חיים מבריסק ובנו הגרי"ז ובכל הפוסקים, לגבי שאלת צום לחולה ביום הכיפורים, ודן ומאריך בכך רבות. 

מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, לא חותם אולם מסיים בברכה 'דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום'. 

[7] דפי בלאנק רשמיים. כולם בכתב ידו ועם הגהות וסימני מחיקה מועטים. סימני תיוק קלים. מצב טוב מאוד.

מידות: 18 x 25 CM

מידות: 18 x 25 CM