English

פריט 96:

'אבי יתומים ירחם על עמו ישראל' הרה"ק מתולדות אהרון באיגרת מדבר בצדקה

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר: $400 - $600

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בכתב יד קודש הרה"ק רבי אברהם יצחק קאהן מתולדות אהרן בענייני צדקה לאלמנה וליתומים.

במכתבו, פונה הוא בסגנון אישי וקרוב, לכל החסידים ומתפללי בית מדרשינו, להצטרף למצווה ולהקים קרן לתמוך באלמנה וילדיה. 

הרבי מסיים מכתבו 'ואבי יתומים ואלמנות ירחם על עמו ישראל ונזכה במהרה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן וחותם חתימת יד קדשו. 

[1] דף. סימני קיפול עזים. בלאי. קרעים קלים. מצב טוב. 

מידות: 13 x 9 CM

מידות: 13 x 9 CM