English

תפארת נשגבים, מנחם אב תשפ"ג

Days

Hrs

Min

Sec

תצוגה:

פריט 205:
תעודה בחתימת קודש הנועם אליעזר מסקולען
תעודה בחתימת קודש הנועם אליעזר מסקולען תעודה למחזיקים ולנדיבי עם למוסדות חסד לאברהם סקולען - חתומה בחתימת יד קודש הרה"ק הנועם אליעזר מסקולען. 

מחיר פתיחה:

750

פריט 206:
ספר סגולה! שו"ת הרי"מ מגור. מהדורה ראשונה. יוזעפאף תרכ"ז.
ספר סגולה! שו"ת הרי"מ מגור. מהדורה ראשונה. יוזעפאף תרכ"ז. סגולה להצלחה ולעצירת מגפה! שו"ת הרי"מ להרה"ק החידושי הרי"מ מגור. יאזעפאף תרכ"ז 1867. יצא לאור כשנה אחרי פטירתו. עותק מרשים. 

מחיר פתיחה:

500

פריט 207:
אוטוגרף חתום גדול תשובה בהלכות יורה דעה ובענייני כשרות מצות מצווה מרבינו הגאון רבי שלמה איגר
אוטוגרף חתום גדול תשובה בהלכות יורה דעה ובענייני כשרות מצות מצווה מרבינו הגאון רבי שלמה איגר תשובה יסודית בהלכות יורה דעה, כ-50 שורות, בעצם כתב יד גאונו של הגאון רבי שלמה אייגר, בנו וממלא מקומו של רשכבה"ג רבי עקיבא איגר,   בענייני כשרות מצות מצווה וההשגחה עליהם. ובענייני יורה דעה.

מחיר פתיחה:

3000