עברית

Lot 10:

Kollel Polin Polemic! Draft of Anonymous Letters, Jerusalem 1930

Start price: $200

Estimated price: $400 - $600

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Drafts of anonymous letters related to the Admor Rabbi Aharon Menachem Mendel of Radzimin, the president of Kollel Poland in the Holy Land – [Jerusalem, 1930]

In the draft of the letter, the writer warns one of the donors that a man from Jerusalem travelled to Poland to drive a wedge between the Admorim of Poland and slander the president of the Kollel, the Admor of Radzimin.  

The letter also tells about the  Admor’s activity for the poor of the Holy Land: "מהראוי מאד לחזק את ידיו כי בחרוף נפשו עובד הוא להרמת קרן הכולל, ולעתים תכופות שולח הוא גם את נדבותיו סכומים עצומים לחלקם לכל עניי הכולל, וגם כשיחסר שמה כסף ילוה פעמים רבות… ".

On the second page, a draft of a receipt for money sent by the son of the Admor of Kolviel [?]. 

Large folded sheet. 2 leaves (3 written pages). 29 cm. Poor condition. Large tears significantly affecting the text.