עברית

Lot 111:

Basic Chassidic Book: Beit Aharon. First edition, Brody 1875

Start price: $1,000

Estimated price: $1,500 - $2,000

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Beit Aharon by Rabbi Aahron of Karlin. First edition, Brody 1875. Fine copy. 

Two title pages. The quality press of the rabbinic Rabbi Moshe Leib Harmelin in Brody, [1875]. 

"אשר נאמרו ונשנו בלב"ת אש לבא לפומא, פום ממלל רברבן, נאה דורש ונאה מקיים מנעים זמירותיהן של ישראל כבוד אדונינו מורינו ורבינו הרב המפורסם חסידא סבא קדישא קדוש ד’ מכובד, אספקלריא המאירה, רבא דעמי’ מדברנא דאומתי’ פ"ה ע"ה נ"י, כבוד קדושת שמו מו"ר הר"ר אהרן זצוקללה"ה מקארלין…"

With all the additions, Mamarei Torah of his grandfather Rabbi Aharon and his son Rabbi Asher, the father of the author of the Beit Aharon. Hanhagot ‘Seder Hayom and Azharot Kodesh’, the Piyyut Kah Echsof, the version of the Viduy and the will of Rabbi Aharon Hagadol. Letters and omissions. Approbations by leading contemporary Tzaddikim. 

[4] 158, [3] leaves. Complete. Two title pages. Moth perforations (to the first leaves and the binding only). Small tears. Wide sheets. Original binding, slightly blemished. Fine copy. Good-very good condition. 

Measurement: 25 CM