עברית

Lot 113:

Letter of Blessings for Health and Success by the Holy Rav Rabbi Moshe of Stolin

Start price: $700

Estimated price: $1,200 - $1,500

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Lengthy letter with blessings for good health and success handwritten and signed by the holy Rav Rabbi Moshe of Stolin, sent to the Chassid Rabbi Yehoshua Yitzchak Pzaromosky. 

מכתבו היקר המבשר טוב חיים ושלום, הוטב בריאותו – ושמחתם שמחה א-מתוארת…אל יטשו ואל יעזבו ויסוכך עליו באברתו ויתמיד וישפיע עליו שפע החוה"ש ויתרפא במהרה, ברפואה שלימה וברמ"ח אבריו ושס"ה גידיו וישוב לבריאות הנכון ובל יצטרך עוד לרופאים וישמע קול ששון וקול שמחה ובשורות טובות וכל טוב. 

The holy Rav Rabbi Moshe of Stolin [1889-1942] the fourth son of the renowned holy Rav Rabbi Yisroel of Karlin [also known as ‘Der Frankfurter’ or the ‘Yanuka’]. Served as Admor in Stolin after the passing of his holy father and there established a large yeshiva. Many admired him and sought his advice. Was renowned for his vast knowledge of the secrets of the Torah, as well as of secular fields of knowledge. Perished in the Holocaust.

[1] official lined stationery. Afing stains. Wear with tears to the edges, not affecting the text. Good condition. 

Measurement: 13 x 20 CM

Measurement: 13 x 20 CM