עברית

Lot 131:

Manuscript by the Holy Gaon Rabbi Menachem Mendel of Shklov

Start price: $8,000

Estimated price: $15,000 - $20,000

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Large autograph, Kabbalistic elucidations handwritten by the Holy Gaon Rabbi Menachem Mendel of Shklov, one of the leading disciples of Rabbeinu the Gaon Rabbi Eliyahu of Vilna. Has never been published. 


With many holy names and their secrets. 


ומאז ועד עתה מתמעט והולך ומשחת מאיש מראהו ותוארו..ואין לך יום שקללתו מרובה מחברתה וירדה קרן ישראל וקרן התורה מארץ ישראל, … and ending with the words: השפעה במידה גדושה של חסד ורחמים להכרית.. עד יערה עלינו רוח ממרום מראשון אל מקום מקדשינו ויבא משיח צדקינו ומשה ושלמה עמו ויתרומם קרן ישראל וקרן ישועה. 


The holy Gaon Rabbi Menachem Mendel of Shkloה (passed away in Shevat 1827) – Rav, Kabbalist and author of many books. Since 1796 was a loyal, beloved and close disciple of the Vilna Gaon, who taught him the depths of the Torah. Was one of the editors of the Seforim of the Vilna Gaon and documented the customs of his great Rav. In 1808, led the immigration of the disciples of the Vilna Gaon to Eretz Yisroel, headed the community of disciples in Safed and renewed the Jewish Ashkenazi Yishuv in Jerusalem. Was laid to rest in the cemetery on the Mount of Olives, close to the resting place of Rabbeinu the holy "Or HaChaim" and was eulogized by the Chasam Sofer.

13 leaves, a total of [23] pp. Water stains and considerable wear. New, elegant leather binding. The last leaf is especially faded. Fair-good condition. 

Measurement: 32 CM