עברית

Lot 22:

Masechet Chagigah - Amsterdam, 1706 Ancient Notations

Start price: $100

Estimated price: $200 - $400

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Masechet Chagigah – Amsterdam, 1706 – ancient signatures and notations


Signature on the title page: "מנחה מזכרת אהבה מאת […] ולראיה בע"ה [=באתי על החתום]… בא"א ליזר פאלאק הי"ו".

Additional signature on the margins of the title page:  "קניתי אליעזר ב"ש מערצבאך בעד"

29 leaves. 30 cm. Good-fair condition. Stains. The back board and spine are missing. The front board is partly detached.