עברית

Lot 23:

Sefer Shama Shlomo - Mahadura Tanyana, Amsterdam, 1710

Start price: $200

Estimated price: $500 - $700

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Sefer Shama Shlomo – Amsterdam, 1710 – signatures, ownership notations and varied ancient notation from the 18th century

On the title page, a signed dedication: "ס’ שמע שלמה הלז שייך לאדוני האלוף הראשי… הגביר כהר"ר מיכל סגל מהנובר המחזיק ביד לומדי תורה ומספיק להם מזון ומחי’, יקויי’ בו עץ חיים היא למחזיקים בה… בימינה ובשמאלה עושר וכבוד תעטר, הכ"ד המתחנן [?] הקטן אהרן הלברשטאט לע"ע חד מיושבי אהל תורה של ביה"מ הקצין הנגיד הנ"ל".

On the front and back guard leaves, many notations of births and deaths from the 18th century. 

[2], 42; 45-68 leaves. 31 cm. Fair condition. Moth signs. Stains. New binding.