עברית

Lot 26:

Shut Yad Eliyahu - Amsterdam, 1712 - First Edition Important and Pedigreed Copy

Start price: $100

Estimated price: $400 - $600

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Shut Yad Eliyahu – Amsterdam, 1712 – first edition – copy of the holy Gaon Rabbi Zvi Hirsch Av Beis Din of Kamnitz

On the title page, a lengthy signature detailing the signatory’s pedigree to Rabbi Moshe Kramer Av Beis Din of Vilna (HaGra’s grandfather): … צבי הירש השבור בלא"א מו’ כמו"ה יוסף… מק"ק קאמניץ יצ"ו באא"ז כמו"ה חיים זצ"ל באא"ז כמו"ה משה מק"ק בריסק דליטא באא"ז כמו"ה יוסף זצלה"ה אב"ד ור"מ דק"ק סעלץ בעהמ"ח ספר ראש יוסף חתן המלך הגאון מ"ה משה אב"ד ור"מ בק"ק ווילנא הנקרא בפי כל ר’ משה קרעמר".

Additional signature on the title page: "ארי’ ליב במהור"ר יצחק איצק יצ"ו".

Ownership notations on the guard leaves by the Gaon Rabbi Yaakov Gershon Lisa Av Beis Din of Kalinka and Harordok and later of Chicago. 

[2], 98 leaves. 31 cm. Fair condition. Dampness stains. Moth signs. Tears and wear to the title page. The title page and the following lead are detached. Original blemished binding.