עברית

Lot 27:

Torat Chaim, Frankfurt an der Oder, 1734 300 Years Old

Start price: $150

Estimated price: $400 - $600

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Sefer Torat Chaim on the tractates – Frankfurt an der Oder, 1734 – ancient signatures

Signature on the title page: "לה’ הארץ ומלואה ממנה חלק לעבדו הק’… אהרן בן לא"א האלוף הר"ר יששכר בער יצ"ו מסרדהעלי בן הר"ר אבלי חסיד ז"ל מהעלישויא".

On the first leaf, an ownership signature and notation: "תורת חיים שייך להרב אב"ד מהור"ר אהרן שטאמפינהא, תקס"ג, ולראי’ בעה"ח איצק בן כ"ה יעקב א"ש ז"ל מקרימי… ".

Many notations and ink trials on the guard leaves, most of the min Yiddish, including an ownership notation of Rabbi Avraham ben Rabbi Aharon Kempner Av Beis Din of Tatis (passed away in 1862). 

Illustrated title page. 

[1], 103, 105-148 leaves. 31 cm. Good overall condition. Tears to the edges of the tile page and additional leaves, restored with paper. Dampness stains on some leaves.