עברית

Lot 48:

The Entire Bible, Frankfurt, 1712

Start price: $300

Estimated price: $500 - $800

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Hebrew Bible with a Latin foreword from 1692. 

Written on the title page: 

Biblia Hebraica / prout … opera … Davidis Clodii … variantibus lectionibus …

ben Ascher & ben Napthali … adaucta, latinisq

lemmatibus illustrata prodiere

accurate recognita à Joh. Henrico Majo & ultimo revisa à Johanne Leusd

[10] 786, 22 leaves. Minor moth perforations. original binding with minor blemishes. 

Measurement: 21 CM