עברית

Lot 8:

Shulchan Aruch Yoreh Deah. Zhytomyr, 1852 Many Yemenite Glosses

Start price: $150

Estimated price: $300 - $500

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Shulchan Aruch Yoreh Deah section I, with Ba’er Heitev and Pitchei Teshuvah – Zhytomyr, 1852 – original leather binding – glosses in Yemenite script


Printed on the title page:  "בדפוס האחים מוה’ חנינא ליפא ומוה’ אריה ליב ומוה’ יהושע העשיל שפירא – נכדי הרב מסלאוויטא".  (The press of the Shapiro brothers, grandsons of the Rav of Slavuta)

Yemenite signatures on the title pages: "יחיא… ר’ שלמה זצ"ל".

Many glosses in Yemenite script on the Simanim of Hilchos Shechita and Treifot. 

[4], 221 leaves. Two title pages. 22 cm. Good condition. Stains. Wear to some leaves. Original, blemished leather binding.