עברית

Lot 95:

Letter Handwritten by the Shomer Emunim

Start price: $600

Estimated price: $2,500 - $3,000

The auction will start in __ days and __ hours

Buyer's premium: 25%

Sales Tax: On buyer's premium only

Add to Favorites

Contact Us

Awe-inspiring letter of condolence handwritten by the holy Rav Rabbi Aharon Roth the author of the Shomer Emunim. 

In his letter, he notes that he believes it is the first time he felt embarrassed: "כמדומה שזה פעם ראשונה שנתביישתי משמים בענין זה ו… לא הגיד לי עד היכן הדברים מגיעים כי המצב הוא באופן הזה."

Later he weites words of comfort and support: קבלו עליכם דין שמים באהבה כי הכל שלו ואנחנו עמו ועבדיו ובכל אנחנו ועבדיו ובכל אנחנו צריכים להודות לו ולברכו’.

The letter was sent from Rabbi Aharon’s place of residence in Bnei Berak. 

[1] lined leaf, handwritten and signed by him. Pencil. Minor creases. Slight wear. Good-very good condition.  

Measurement: 9 x 16.5 CM

Measurement: 9 x 16.5 CM