English

פריט 12:

פסק דין בכתב יד הגאון הצדיק 'טשאבא רב' רבי שרגא שמואל שניצלער

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

אישור בכתב יד ובחתימת הגאון הצדיק רבי שרגא שמואל שניצלער הרב מטשאבא, ובית דינו, תש"ח. 

האישור הוא על הב' יצחק אייזיק גרינוואלד שהלך ולא שב במחנות המוות. הטשאבא רב מתאר בכתב ידו את המצב האיום שבו היה אותו בחור, ועליו מעיד הרב ישעי' פישש שהוא נפטר. 

לרב מטשאבא הצטרפו לחתימה הק' יואל צבי גאלדשיף, הק' שלמה יצחק [?] כן מצורפת חותמתו העגולה.

[1] דף שורות בכתב ידו  ובחתימתו  מצב טוב.

מידות: 19 x 15 CM

מידות: 19 x 15 CM