English

פריט 14:

ישיבת לעכאוויץ וחכמיה בפניה דחופה למרן רבי חיים עוזר מווילנא - להצלת הישיבה

מחיר פתיחה: $150

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב פניה מחכמי ורבני ישיבת לעכאוויץ בליטא אל הגאון האדיר מרן רבי חיים עוזר גראדז'ינסקי מווילנא בדבר מצבה הקשה של הישיבה. תרפ"ו. 

הרבנים, הרמי"ם בישיבה והצוות הרוחני רבי זאב וואלף סארנעוויטש בעל מחבר ספר 'זאב יטרף', הרב יהושע לעווין, הרב דוד ברעוודא, פונים למרן 'הרב הגאון הגדול המפורסם בכל הארץ למאור הגולה ע"ה פ"ה וכו' כקש"ת מוהר"ר חיים עוזר גראדזענסקי שליט"א' –

מספרים וקובלים על מצב הרמי"ם האוכלים לחם צר ומים לחץ וגם זאת באיחורים ניכרים, ומבקשים מוועד הישיבות שמרכזו בווילנא, לעמוד לימינם בעת דוחקם. 

[1] דף שורות. כתוב משני עבריו. נקב תיוק. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 15 x 20 CM

מידות: 15 x 20 CM