English

פריט 17:

היסטורי! מכתב הגאון הגדול רבי שמואל גריינמאן אודות עלייתו לארץ הקודש, תרצ"ה

מחיר פתיחה: $200

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

היסטורי! מכתב חשוב בכתב יד הגאון הגדול רבי שמואל גריינמאן גיסו ורעו הקרוב של מרן החזון איש ואבי הגאונים הגדולים, אודות עלייתו לארץ הקודש, תרצ"ה.

המכתב נשלח מהעיר קוסוב – היא קוסובה 

במכתב הוא מתאר כי שב מאמריקה בשביל להתכונן לעלייתו ארצה יחד עם בני ביתו ומשפחתו, ומי שבחר בעמנו ובתורתנו יעזרנו להסתדר שמה ולשבת במנוחה, ולעבוד לטובת הרמת קרן עמנו ותורתנו בארץ ובגולה'. 

בהמשך מבקש ומפציר עבור הרב פולונסקי והרב חייט, וכן עבור אחיו ואחיותיו, ועבור בן משפחתו האברך הצעיר רבי מאיר קרליץ (אין הכוונה לגאב"ד לעכוביץ, אלא לנכד הרב מקוסובה).

בשולי המכתב מבקש כי ישלחו את עיתון 'קול ישראל' שיצא לאור בירושלים, ויעבירו את הכתובת מניו יארק אל קוסובה, עד שיעבור לארץ הקודש. 

[1] מכתב כתוב משני עברי דף שורות, כולו בכתב ידו ובחתימתו של הגאון הגדול רבי שמואל גריינמאן. נקב תיוק המחורר מעט אותיות בכתיבה. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 13 x 21 CM

מידות: 13 x 21 CM