English

פריט 24:

מכתב הגאון רבי יצחק דוב לעווין אב"ד מאטאל – ליטא

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בכתב יד הגאון רבי יצחק דוב לעווין רב אב"ד מאטאל במחוז דראהיטשין בליטא, אל ציר ועד הישיבות בעיר ווילנא. תרצ"ט.

במכתבו הוא מבקש כי יבוא לחזק ולעורר בעיר מאטאל את וועד הישיבות ות איסוף הכספים למענם. במכתב נזכרים גם פליטי אשכנז, הם היהודים שגלו מגרמניה אחר ליל הבדולח ומאוסטריה בתקופה זו של האנשלוס – הסיפוח שנעשה למחוזות ואגפים במדינת אוסטריה.

המכתב על גבי ניר גלויה רשמי, כתוב משני עבריו בכתב ידו הנאה ובחתימתו. נקבי תיוק. כתמים ומעט דיו דהוי. מצב טוב.

מידות: 11 x 8 CM

מידות: 11 x 8 CM