English

פריט 25:

נדיר! מכתב מהגאון הצדיק רבי אברהם יצחק גרשנוביץ אב"ד ז'אבינקא

מחיר פתיחה: $80

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

נדיר! מכתב מהגאון הצדיק הקדוש רבי אברהם יצחק גרשנוביץ אב"ד ז'אבינקא למען ועד הישיבות ומערכת 'דאס ווארט' בווילנא. תר"צ. 

במכתב הכתוב על גבי ניר גלויה רשמית, מציין ומספר את כל מסעו לאיסוף כספים למען וועד הישיבות. 

הוא טוען כי צריך לראות שלא יתרבו קופסאות הצדקה מצד ישיבות אחרות כמו ישיבת לובלין כי עלול להפריע לישיבות ליטא. 

הוא מעורר את הרבנים ראשי העיתון ומנהלי המערכת לעורר יותר ברעש ובפרסום בעיתון על איסוף הכספים ומתאר כמה עיירות שביקר בהן ואת כל אשר חווה.

הגאון הצדיק מז'אבינקא רבי אברהם יצחק גרשונוביץ [נפטר תשי"ד] מקורב לגדולי ליטא. בארץ הקודש התמנה לראש ישיבת תפארת ציון והיה ממקורביו של החזון איש שהעריצו ביותר וקרא אחריו: "מתלמידיו של אהרן הכהן, אוהב שלום ורודף שלום", וכן אמר עליו ש"אף פעם לא הניע את ראשו ללא מחשבה וכוונה".

[1] גלוית איגרת רשמית. נקבי תיוק על אותיות בודדות. כתמי זמן. מצב טוב. 

מידות: 15 x 10 CM

מידות: 15 x 10 CM