English

פריט 257:

היסטורי! שלא תכבה הגחלת! הצלת חינוך ילדי ישראל בארם צובה- סוריה. תש"ה

מחיר פתיחה: $280

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב זעקה מרה של הרב יצחק שחבר, מנהל התלמוד תורה בעיר חלב המעטירה, להרב הראשי לארץ ישראל הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, להצלת החינוך הטהור השורשי בסוריה ואגפיה. תש"ה – 1945. 

במכתב, הוא מביא את מצב הדברים כהוויתם, ומתחנן ממש בזעקה כי מוסדות חינוך דתיים יבואו וישלחו שליחים מתאימים למענם 'שלא תכבה הגחלת', והכל בגלל תעמולת החפשיים שבאו והביאו מדריכים לשכנע את בני הנוער ללכת לבתי הספר שלהם ורבים רבים חללים הפילו. 

הנני כותב וצועק מקירות לבי כי הרבה עשו החכמים בכאן ולא הועילו ולא יכלו להם,  

הנני מתחנן בפני אדוני כי דברי אלה יעשו רושם עליו ויחיש לעזרה תיכף ומיד, והנה גם שלחנו להרב עוזיאל בענין זה. 

הרב שחבר חותם בחרוזים : דעייל בלא בר [- הפונה ללא רשות] יצחק מ. שחבר. 

הרב יצחק משה שחיבר [תרע"ב-תש"ן] מחכמי ארם צובא ולימים רבה של הקהילה הספרדית החשובה בארגנטינה. ניהל את תלמוד התורה הגדול בחלב מגיל 18 ועד פרעות הערבים, שאילצוהו, עם רבים אחרים, לעזוב את סוריה. 

מידות: 18 x 30 CM

מידות: 18 x 30 CM