English

פריט 26:

מכתב הגאון רבי אברהם לעווין מפאפלעאן אל הגאון רבי איסר יהודה אונטרמן

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב בצדקה ודברי תורה, הגאון רבי אברהם לעווין מפאפלעאן אל הגאון רבי איסר יהודה אונטרמן אב"ד ליברפול, משנת תר"ץ. 

במכתבו מציין את דוחקו הרב ועניו ומרודו. מבקש מאוד כי יסייע לו ויעורר את קרובו המתגורר בליברפול, ומבקש כי הרב אונטרמן רבה של ליברפול ולימים רבה של העיר תל אביב יפו ולרבה הראשי של מדינת ישראל, יעמוד לימינו. 

בחלק השני של המכתב, חידושי תורה שכתב הרב לעווין כדי לא לבוש ולא להיכלם ולכתוב רק את הצריכם הגשמיים, ולכן כותב חידושי תורה בענייני יבמות. 

[4] עמו' מכתב בכתב יד.הגאון ובחתימתו. 

מידות: 12 x 18 CM

מידות: 12 x 18 CM