English

פריט 260:

מכתב הגאון רבי שלמה מאזוז, לתיאום ביקור בישראל של מנהל ישיבות 'אור תורה' באי ג'רבא....

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הגאון רבי שלמה מאזוז, לתיאום ביקור בישראל של מנהל ישיבות 'אור תורה' באי ג'רבא. ג'רבא, תשי"ד [1954].


[1] דף, נייר רשמי של רבנות ג'רבא (תוניסיה), 22X13 ס"מ. מכתב מוקלד במכונת כתיבה עם חתימת ידו של הרב מאזוז. המכתב, שנשלח למרכז אגודת ישראל בתל אביב, מבשר על ביקור סגן הרב הראשי ומנהל ישיבות 'אור תורה' לשם טיפול בכמה עניינים חשובים, ובייחוד בענייני עליה וחינוך.

רבי שלמה מאזוז (תרס"ח-תשמ"ב, 1908-1982) – רב וחבר ועד בית הדין בג'רבא. עלה לארץ ישראל בשנת תשט"ז (1956) והתגורר בנתיבות, התפרנס מיגיע כפיו וערך את הירחון התורני 'מקבצאל'. בנו, מני, היה היועץ המשפטי לממשלה ושופט בבית המשפט העליון.

סימני קיפול עם קרע קצר לאורך קו הקיפול, חורי תיוק, כתמים, מצב טוב.