English

פריט 261:

מכתב הגאון הראשון לציון רבי יצחק ניסים אל הגאון רבי יעקב לנדא אב"ד בני ברק, תשל"ג

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב הגאון הראשון לציון רבי יצחק ניסים אל הגאון רבי יעקב לנדא אב"ד בני ברק, תשל"ג.

במכתב הרשמי, מברך הרב יצחק ניסים את הרב לנדא לרגל חג הפסח ומשיב לדברי ברכותיו שנשלחו לפני חג הפסח.

על גבי ניר המכתבים הרשמי הראשון לציון הרב הראשי, מתווספת התיבה המוקלדת 'לשעבר'. חדשים אחדים אחר הפסדו מול הגר"ע יוסף בבחירות על הרבנות הראשית, כשלראשונה בהיסטוריה הודח רב ראשי וראשון לציון מכהן. 

[1] ניר רשמי מוקלד וחתום בכת"י. סימני קיפול. כתמים קלים. מצב טוב.

מידות: 16 x 21 CM

מידות: 16 x 21 CM