English

פריט 264:

מכתב המלצה מאת רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף בעבור חתן תלמיד חכם, ירושלים, תשל"א - 1971.

מחיר פתיחה: $60

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב המלצה מאת רבי יהודה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף בעבור חתן תלמיד חכם מחשובי תלמידיו, ירושלים, תשל"א – 1971.

במכתב פונה הגאון אל הנהלת קרן 'עזרת תורה' בבקשה לסייע לחתן תלמיד חכם מבכירי הלומדים בישיבת פורת יוסף להינשא בכבוד ולתת לו מענק חשוב ובפרט שהכלה הינה יתומה.

21X16 ס"מ.

בלאנק מכתבים רשמי, סימני קיפול, מצב טוב מאד.