English

פריט 265:

סיוע לתלמיד ישיבת פורת יוסף, בחתימת ראשי הישיבה

מחיר פתיחה: $250

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

סיוע לתלמיד ישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה, אלול תשמ"ב. בחתימת הגאונים רבי שלום כהן נשיא מועצת חכמי התורה, רבי יוסף חיים הכהן קופשיץ ורבי משה חיים שלנגר.

[1] ניר מכתבים מוקלד, חתימות הרבנים בעט בדיו כחולה. בלאי קל. נקבי תיוק. מצב טוב – טוב מאוד. 

מידות: 20 x 33 CM

מידות: 20 x 33 CM