English

פריט 266:

מכתב מודפס אל חברת 'עזרת תורה', באישור בכתב ידם ובחתימתם של רבי יהודה צדקה ר"מ...

מחיר פתיחה: $50

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

מכתב מודפס אל חברת 'עזרת תורה', באישור בכתב ידם ובחתימתם של רבי יהודה צדקה ר"מ בישיבת 'פורת יוסף' (ולימים ראש הישיבה) ורבי דוב סוקולובסקי ראש ישיבת 'מאור התורה'. ירושלים, תשכ"ה [1965].


[1] דף, 20X32 ס"מ:

בצדו האחד – מכתב אל חברת 'עזרת תורה', מאת ועד הפעולה לסיוע בהכנסת כלה ליתום מאב ואם מבחירי ישיבת פורת יוסף. המכתב הוקלד במכונת כתיבה, ועליו הוסיף רבי יהודה צדקה בכתב ידו ובחתימתו אישור על האמור למעלה. עם חותמת ישיבת 'פורת יוסף'.
בצד השני של הדף – מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי דוב סוקולובסקי, המצטרף לבקשת הסיוע לחתן ה"מופלג ומצוין בתורה וי"ש טהורה ויתום מאב ומאם" ומבקש להגדיל את התמיכה עבורו. עם חותמות ישיבת 'מאור התורה'.

סימני קיפול, קרעים בראש הדף, מצב טוב.