English

פריט 267:

מסמכים ומכתבים מהגאון רבי מאיר מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים

מחיר פתיחה: $180

הערכת מחיר:

המכירה תחל בעוד __ ימים ו __ שעות

עמלת בית המכירות: 25%

מע"מ: על העמלה בלבד

Add to Favorites

Contact Us

שתי גלויות איגרת מהגאון הגדול רבי מאיר מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים ורבה של יהדות ג'רבה – תוניס בישראל.

הגלויות נשלחו לגאון רבי אהרן זכאי ובהן מאשר קבלת ספריו החשובים, בלשון מליצית ובתוספת ברכות רבות בכתב ידו ובחתימתו.
אל האיגרות מצורף מסמך הצטרפות לתנועת אגודת ישראל, נחתם בירושלים בשנות התש"ל, בידי הרב מאיר מאזוז. הכוונה לרב בעל שם זהה, ששם אביו אליהו ונולד בשנת תש"ח.

[3] פריטי ניר. מהן [2] גלויות איגרת ו[1] מסמך. מצב כללי טוב.